Grąžinimo sąlygos

Pirkėjas, norėdamas pasinaudoti teise atsisakyti https://laukineszasys.eu sudarytos pirkimo-pardavimo sutarties ir grąžinti užsakytas ir nusipirktas prekes (išskyrus kepinius), turi apie tai aiškiai informuoti Pardavėją paštu arba el. paštu per 14 dienų nuo prekių perdavimo Pirkėjui dienos ir ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo Pardavėjo informavimo apie sutarties atsisakymą dienos perduoti Pardavėjui prekes nustatyta tvarka.

Kepyklėlės prekės, pirktos https://laukineszasys.eu/produkto-kategorija/kepiniai/ kategorijoje, yra nekeičiamos ir negrąžinamos.

Jei Pirkėjas atsisako prekės pirkimo-pardavimo sutarties ir grąžina prekes, sumokėta pinigų suma Pirkėjui grąžinama:

jeigu už prekes Pirkėjas atsiskaitė išankstiniu bankiniu pavedimu arba per Pirkėjo naudojamą elektroninės bankininkystės sistemą, pinigai grąžinami pervedant sumokėtą sumą į Pirkėjo (mokėtojo už prekes) sąskaitą, per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekių grąžinimo dienos;

Grąžinant prekes būtina pateikti PVM sąskaitą faktūrą (jos numerį) arba kasos aparato kvitą, arba kitą Prekės pirkimą̨-pardavimą̨ iš Pardavėjo patvirtinantį dokumentą̨ (pvz.: mokėjimo kortelės sąskaitos išrašą) ir užsakymo numerį.

Grąžinamas ar keičiamas kokybiškas prekes Pirkėjas privalo grąžinti Pardavėjui originalioje ir nepažeistoje pakuotėje, tos pačios komplektacijos kaip gavo Pirkėjas, būtinai pateikiant prekės įsigijimo dokumentą, instrukciją ir garantinį taloną (jei tokie buvo pateikti kartu su preke). Grąžinamos ar keičiamos kokybiškos prekės negali būti naudotos, privalo būti nesugadintos ir nepraradusio prekinės išvaizdos (nenuplėštos apsauginės plėvelės, nenuimtos ir (arba) nepažeistos etiketės). Kai prekė grąžinama Pardavėjui, už jos supakavimą ir sukomplektavimą yra atsakingas Pirkėjas. Jeigu prekė yra sugadinta, nepilnos komplektacijos, netvarkinga, nėra tinkamai supakuota ar yra naudota, Pardavėjas turi teisę nepriimti prekės ir negrąžinti Pirkėjui už prekę sumokėtų pinigų.

Pirkėjas prekes perduoda (grąžina):

Pirkėjas grąžina prekes Pardavėjui paštu ar pasinaudodamas siuntų kompanijos paslaugomis. Prekių grąžinimo sąlygomis derinamos individualiai el. paštu info@paliesiausdvaras.lt arba tel. Nr. +370 626 82 760

Netinkamos kokybės prekės keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis prekių įsigijimo metu galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais ir šiomis Taisyklėmis. Pirkėjas visais atvejais turės teises, kylančias iš nekokybiškos Prekės pardavimo, kurias numato Lietuvos Respublikos teisės aktai.